Prvi dani u Wonderland-u Period adaptacije je besplatan!

Odvajanje od doma i roditelja je jedan poseban, vrlo delikatan trenutak u životu svakog deteta. Uključivanje deteta u vrtić predstavlja prvi iskorak deteta iz porodice. Neka deca odvajanje prođu lakše, druga ispoljavaju otpor i patnju.

On je vrlo stresan i za dete i za roditelje, ali istovremeno vrlo uzbudljiv. Potrebno je izvesti ga vrlo obazrivo, sa puno nežnosti, razumevanja i strpljenja. Zato, mi prvim danima u Wonderland-u posvećujemo izrazito mnogo pažnje.

Detetu je sve novo i potrebno mu je da se prilagodi svemu, prostoru, novim licima u njegovom životu, uključujući i decu, hranu, izlaske u šetnju...

Dete se ne sili ni na sta, ali se motiviše da prihvati promenu koja mu se događa u životu i koja za njega nije laka.

U tom procesu koristimo različite strategije koje odabiremo na osnovu tipa ličnosti deteta, njegovog prethodnog iskustva sa odvajanjem, kao i aktuelne porodične situacije u kojoj se ono nalazi.

Da bismo na najbolji način pomogli detetu da uspešno prođe kroz proces adaptacije na vrtić, neophodna nam je i podrška roditelja, kao i naša obostrana saradnja.

Mi činimo sve da Wonderland bude detetu jedno veliko, toplo, meko krilo, koje ga prihvata kada ono prvi put izlazi iz sveta svoje porodice i otkriva jedan novi svet - svet svojih vršnjaka.

Budite strpljivi, sarađujte sa vaspitačima kako bi dete uspešno prošlo proces odvajanja nakon čega će imati jak osećaj ponosa i naravno razviti svoje samopoštovanje.