Program vrtića Wonderland

Osnovni programi u potpunosti pokrivaju razvojne potrebe i interesovanja dece predškolskog uzrasta. Usmereni su na podsticanje intelektualnog, socio-emocionalnog i fizičkog razvoja deteta. Kroz razne aktivnosti dete razvija samopouzdanje, sposobnost komunikacije i kreativnost. Takođe prosiruje svoje znanje o sebi i drugima, kao i o svetu koji ga okružuje.

Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledecim vaspitnim grupama:

 • jaslena (od 10 meseci do 2.5 godine)
 • mlađa (od 2.5 godine do 4 godine)
 • srednja (od 4 god. do 5 god.)
 • starija (od 5-6 god)

Samospoznaja, samopoštovanje

Najvažnije je da dete upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvati neko drugo saznanje. Kroz konverzaciju, aktivnosti i praktične primere, deca uče kako da izraze svoja osećanja. Takođe se uče prihvatanju drugih i njihovih razlika.

Vaspitno-obrazovni rad ostvarujemo kroz sledeće aktivnosti:

 • razvoja govora i književnosti,
 • upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima,
 • upoznavanje okoline,
 • muzičko vaspitanje,
 • likovno vaspitanje,
 • fizički razvoj,
 • učenje stranog jezika.

Razvoj govora i književnosti

Cilj: podsticanje, razvoj i usavršavanje govornog jezika i osnove pisanja i čitanja.

Deca se uče pravilnoj artikulaciji glasova i usavršavanju dikcije. Ohrabruju se da bogate svoj rečnik kroz prepričavanje i ponavljanje pesama, brojalica, brzalica. Takođe, deca kroz igru se upoznaju sa dramskim stvaralaštvom. Kroz dramske aktivnosti ovladavaju svojim emocijama i izražavaju svoju kreativnost.

Upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima

Cilj: usvajanje matematičkog načina razmišljanja i osnovnih matematičkih pojmova.

Deca uče da identifikuju objekte po obliku, poziciji, obimu i broju. Upoznaju se sa sortiranjem, klasifikacijom, uparivanjem, prostorno i vremenskom relacijom i prostornom dimenzijom.

Upoznavanje okoline

Cilj: usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti prirode (biologija i geografija) i društva (kultura i istorija).

Deca imaju priliku da kroz priče i pesme uče o biljnom i životinjskom svetu, o našem okruženju, prirodnim pojavama, društvu, saobraćaju i novim tehnologijama.

Muzičko vaspitanje

Cilj: slobodno muzičko izražavanje i osnove muzičke umetnosti.

Muzika i pokret imaju važnu ulogu u životu deteta. Deca imaju mogućnost da savladaju osnovne tehnike pevanja, pevanje pesama uz pokret i pratnju instrumenta.

Likovno vaspitanje

Cilj: slobodno umetničko izražavanje i osnove umetnosti.

Deca uz pomoć velikog broja sredstava iskazuju svoja osećanja i stimulišu kreativnost. Istražuju oblike, boje, teksture, crtaju, slikaju i koriste kolaž papir. Upoznaju se sa primenjenom umetnošću, kao i estetskim procenjivanjem.

Fizičko vaspitanje

Cilj: koordinacija pokreta, vežbe za ravnotežu, ritmiku, pravilno držanje i kretanje.

Deca imaju priliku da steknu bogata motorička iskustva. Radi se na razvoju svih mišićnih grupa, uči se penjanje i održavanje ravnoteže, bacanje i hvatanje, razvoj telesnih svojstava brzine, okretnosti, gipkosti, snage, izdržljivosti i preciznosti. Osnovni cilj fizičkog vaspitanja je svestrano i harmonično razvijanje ličnosti, kao i utemeljenje sportskog obrazovanja i vaspitanja.

Svakodnevno se rade i vežbe preventivne korektivne gimnastike.

Učenje engleskog jezika

Učenje stranog jezika se odvija kroz učenje jezika u svakodnevnim prilikama, kroz učenje naziva konkretnih predmeta, aktivnosti i kroz učenje i korišćenje jezičkih fraza. Engleski jezik, uči se individualno i grupno, kao sastavni deo svakodnevnih aktivnosti.